Úvod
Obce
Kľúče
 

3PCentrum - Prehoda, s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 44744412

Deň zápisu: 30.4.2009

J.G. Tajovského 1854/11
Dvory nad Žitavou
94131

Vložka 24452/N, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Vedenie účtovníctva
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Fotografické služby
 • Vydavateľská činnosť
 • Prenájom motorových vozidiel
 • Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
 • Organizovanie školení a seminárov
 • Podnikateľské poradenstvo
 • Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
 • Upratovacie služby
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
 • Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora
 • Technik požiarnej ochrany
 • Bezpečnostnotechnické služby
 • Poriadanie kurzov, školení a seminárov
 • Organizovanie kurzov, školení, sympózíí a seminárov
 • Poradenská činnosť a dodávanie programového vybavenia počítača (SOFTWARE)
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu
 • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – plynových a tlakových
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu : Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 • Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie kurzov, školení a prednášok
 • Kopírovacia služba
 • Dohľad nad pracovnými podmienkami
 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, vývozu a dovozu
 • Prenájom mechanizmov bez obsluhujúceho personálu
 • Kopíravacie služby, -
 • Gravírovacie služby
 • 1- Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • 1- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
 • 3- Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
 • Usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Natáčanie videokamerou a spracovanie videozáznamov
 • Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov
 • Fotokopírovacie služby
 • Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
 • Organizovanie kurzov, sˇkoleni´ a semina´rov
 • Poradenské služby a dodávka programového vybavenia počítačov /softwer/
 • Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v obchode, priemysle a službách
 • Organizovanie kurzov, konferencií, školení, seminárov
 • činnosť na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
 • Poskytovanie ubytovacích služieb bez prevádzkovania pohostinských činností
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti bez prevádzkovania pohostinských činností
 • Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu Ac - výťahy
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Bezpečnostná služba
 • Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia
 • 4 – Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
 • 2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného osvedčenia
 • Tvorba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu oprávnenia
 • Poradenská, zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Poradenská a premietacia činnosť v odbore kancelárskej, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • Návrhy a vyhotovovanie vizitiek, oznámení, pozvánok
 • Reklamná a propagačná činnosť, tvorba web stránok
 • 1 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu: